KHOA ĐỊA LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
Địa chỉ: P.206 Nhà A4 Trường ĐHSP Thái Nguyên. Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên.
Tel: 0208. 3856851 | Fax: 0208. 3857867 
Email: khoadia@dhsptn.edu.vn